Vaccinatie hond

Om uw hond volledige bescherming te kunnen bieden tegen besmettelijke ziekten moet de hond gevaccineerd worden. Hieronder leest u waarom het vaccineren bescherming biedt, welke besmettelijke ziekten er zijn en welk vaccinatieschema wij hanteren.

Vaccineren beschermd

Tegenwoordig kunt u uw hond inenten tegen verschillende besmettelijke ziekten zoals hepatitis, hondenziekte, parvo, kennelhoest, de ziekte van Weil en hondsdolheid. Bij de enting wordt er een kleine hoeveelheid vaccin ingespoten. Het vaccin bevat één of meerdere ziekteverwekkers die zover zijn uit geschakeld dat de hond er niet ziek van kan worden. Wel zorgen de ziekteverwekkers ervoor dat de hond zelf afweerstoffen tegen de ziekte(n) gaat aanmaken. Als de hond later een infectie oploopt met één van de ziekteverwekkers, zijn er al afweerstoffen aanwezig. De hond kan zich hierdoor ‘zelf genezen’ omdat de afweerstoffen en het immuunsysteem de ziekteverwekker opruimen. De hond ontwikkeld hierdoor geen of slechts lichte ziektesymptomen en loopt niet het risico te overlijden of blijvende schade op te lopen.

Hondenziekte (ook wel ziekte van Carré)

Hondenziekte komt zowel bij een jonge hond als een volwassen hond voor. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en is erg besmettelijk. Het virus zorgt voor ernstige ontstekingen in onder andere de darmen, longen en hersenen. De eerste symptomen zijn soms heel onschuldig zoals een loopneus en wat hoesten. Tevens komt het voor dat een hond acuut erg ziek wordt. Meer dan 50% van de zieke honden overleeft een besmetting met het virus niet. De honden die het wel overleven hebben een grote kans op blijvend letsel aan de zenuwen. Honden kunnen over de hele wereld besmet raken met het virus, ook in Nederland. Dankzij consequent vaccineren komt het virus een stuk minder voor dan vroeger.

Parvo

Parvo is uiterst besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Als de hond eenmaal Parvo heeft zijn de overlevingskansen nihil. Het virus verspreidt zich via de uitwerpselen van een besmette hond en dringt door in de darmen waar vervolgens ernstige ontstekingen veroorzaakt worden. Hierdoor krijgt de hond al snel een wee ruikende, bloederige diarree. De hond is doodziek en braakt soms bloed op. Jonge hondjes die besmet zijn geraakt met Parvo vallen soms dood neer. Na onderzoek blijkt dan vaak dat het virus ook is doorgedrongen tot het hart wat een hartstilstand veroorzaakt. Dus vooral bij jonge hondjes is Parvo zeer schadelijk.

Leptospirose (waaronder ziekte van Weil)

Wist u dat de ziekte van Weil slechts één van de verschijningsvormen van de complexere ziekte leptospirose is? Leptospirose wordt veroorzaakt door bacteriesoorten die over de hele wereld voorkomen, de zogenaamde leptospiren. Van deze leptospiren bestaan diverse varianten die verschillende ziektebeelden bij uw hond kunnen veroorzaken. De ziekte van Weil is hiervan de bekendste. Omdat besmette dieren ook mensen kunnen infecteren is een goede bescherming tegen leptospirose gewenst. De meeste honden raken besmet door verontreinigde plassen, vijvers, sloten en grachten. Doordat een hond in besmet water zwemt of drinkt, komen via de slijmvliezen en door de huid de bacteriën naar binnen. In het lichaam nestelt de bacterie zich in de lever en de nieren. De symptomen zijn: hoge koorts, plast donkergele tot roodbruine urine en de slijmvliezen worden geel. Honden die besmet zijn geweest met de ziekte van Weil houden er bijna altijd een leveraandoening of beschadigde nieren aan over. Op dit moment vaccineren wij met een nieuw vaccin waarin twee nieuwe componenten (lepto 4) van leptospirose zijn opgenomen. Hierdoor wordt uw hond nog beter beschermd.

Besmettelijke hondenhoest

Besmettelijke hondenhoest is een zeer besmettelijke infectie van de voorste luchtwegen. Het wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Naast een aantal virussen en bacteriën, spelen ook stress, hygiëne en huisvesting een rol. Besmettelijke hondenhoest uit zich door een droge, harde hoest. Ook kunnen lange hoestbuien voorkomen die gepaard gaan met kokhalzen of braken. Het hoesten kan soms wekenlang aanhouden en kan zelfs chronisch worden. Besmettelijke hondenhoest wordt overgebracht via de lucht of direct (snuffel)contact. Alle plaatsen waar honden samenkomen (uitlaatveldjes, hondenscholen, wandelplaatsen, trimsalon, hondenshows, etc.) kan een besmetting plaats vinden. Daarnaast eisen de meeste kennels ook een jaarlijkse vaccinatie tegen besmettelijke hondenhoest.

Hondsdolheid (ook wel rabiës genoemd)

Hondsdolheid ofwel rabiës is misschien wel de meest gevreesde hondenziekte ter wereld. De ziekte is extreem gevaarlijk voor dier en mens. Ook de mens kan rabiës oplopen door een beet van een besmette hond of vos. In Nederland komt rabiës onder honden nauwelijks voor. Echter over de grens is er wel een mogelijkheid om besmet te raken (zowel mens als dier) via hondsdolle vossen in België of Duitsland. Hondsdolheid eindigt altijd met de dood. De oorzaak is een virus in het speeksel dat via een beet wordt overgebracht. Via het zenuwstelsel verspreidt het virus zich in het lichaam. De hersenen worden in het laatste stadium aangetast. Het ene ogenblik is het geïnfecteerde dier angstig en kruipt weg. Het andere ogenblik reageert het dier verwilderd en wordt agressief. In alles wat er binnen zijn bereik aanwezig is wordt gebeten. Gaat uw hond mee op vakantie? Vakantielanden verplichten het vaccineren tegen rabiës.

Besmettelijke leverziekte (hepatitis)

Hepatitis is een besmettelijke leverziekte en wordt veroorzaakt door een virus. Het virus wordt verspreid via de urine van besmette honden. De symptomen variëren van lichte koorts tot een zeer ernstige ontsteking aan de lever. In een vroeg stadium, als er nog geen ontsteking in de lever aanwezig is, is genezing mogelijk. Een hond waarbij de lever eenmaal ontstoken is, loopt de koorts hoog op, de hond eet niet meer en de mogelijkheid op genezing wordt nihil.

Vaccinatieschema

Heeft u nog vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met onze praktijk.