Schapen ontwormen

Ontwormen

Zowel schapen als geiten kunnen last hebben van parasieten. Schapen en geiten worden hiervoor regelmatig ontwormd. Dit is echter lang niet altijd nodig. Oudere dieren zijn minder gevoelig voor wormen en zijn vaak prima in staat om een lichte besmetting zelf te overwinnen. Onnodig behandelen geeft dan onnodige kosten en verhoogd zelfs de kans op de ontwikkeling van resistentie, wat een geslaagde behandeling in de toekomst juist kan bemoeilijken. Wilt u weten of uw dieren besmet zijn met bijvoorbeeld wormen of coccidiën dan kunt u op de praktijk mestonderzoek laten doen.

Mest verzamelen

U kunt hiervoor het beste een beetje verse mest verzamelen in een potje of een handschoen. Voor goed onderzoek is mest van verschillende dieren uit de te onderzoeken groep dieren het meest representatief. De uitslag van dit mengmonster geeft dan een goed beeld van de (worm)besmetting van uw dieren.

Behandelen

Aan de hand van de hoeveelheid (worm)eieren en het type eieren kunnen we u een gericht behandeladvies geven. Een mestmonster kan altijd langs gebracht worden op de praktijk. Meestal kunnen we u dezelfde dag nog de uitslag doorgeven.

Heeft u nog vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met onze praktijk.