Orthopedie

Orthopedische problemen bij paarden komen vaak voor. Onder orthopedie verstaan we aandoening aan het bewegingsapparaat. Hier toe behoren botten, gewrichten, spieren, pezen, ligamenten, aanhechtingen en zenuwen.

Voor de opwerking van een orthopedische casus doen wij een kreupelheidsonderzoek.
Monsteren: op harde en zachte volte, in een rechte lijn draven.
Eventuele buigproeven of uitverdoven indien nodig om zo tot de juiste locatie van het probleem te komen.

Indien er nader onderzoek uitgevoerd moet worden (d.w.z. röntgenologisch, echografisch of zelfs MRI onderzoek) hebben wij nauwe contacten met buurtcollega’s om u naar te verwijzen.