Castratie van de reu

Iedere hondeneigenaar met een reu in huis komt een keer voor de keuze: laat ik de hond wel of niet castreren? Een keuze die vaak niet gemakkelijk is. Bovendien kun je een castratie niet even ‘uitproberen’ omdat het een chirurgische ingreep is en dus definitief. Hieronder leest u de voor- en nadelen van castratie van een reu. Komt u er niet uit, dan helpen wij u graag bij het maken van een keuze!

Enkele redenen om een reu te castreren

  • Het onvruchtbaar maken van de reu.
  • Overmatig en ongewenst seksueel gedrag. Dit wordt op verschillende manieren geuit zoals: veelvuldig rijden op andere honden of mensen, weg lopen van huis omdat er een loopse teef in de buurt is of weigeren te eten.
  • Dominant gedrag naar andere honden voorkomen of verminderen.
  • Ook lichamelijke problemen kunnen er voor zorgen dat een reu gecastreerd moet worden. Een voorbeeld hiervan is een hardnekkige en slecht te behandelen voorhuidontsteking. De voorhuidontsteking kan voor de hond hinderlijk zijn maar ook hygiënische problemen oplevert.

Een gecastreerde reu heeft de neiging om zwaarder te worden. Dit heeft u echter zelf in de hand. Door minder te voeren of een voeder aan te schaffen die een lagere energiedichtheid heeft, is overwicht goed te onder drukken. Soms nemen eigenaren een verandering weer in de vachtstructuur na castratie, zoals minder glanzende vacht. Dit komt echter weinig voor.

De operatie

Het castreren van de reu gebeurd onder volledige narcose. Er wordt een sneetje net voor de balzak gemaakt en beide testikels worden verwijderd. Doordat de testikels verwijderd worden, is de ingreep definitief. De snee wordt vervolgens in de huid gehecht waardoor er geen of nauwelijks hechten aan de buitenkant waar te nemen zijn. Zo kan de reu de hechtingen er zelf niet uithalen. Tevens is de kans op een ontsteking kleiner.

Na de operatie is de reu nog een zeer korte tijd in staat om nakomelingen te verwekken. Het duurt namelijk even (ongeveer een week) voordat een reu volledig onvruchtbaar is. Wordt er naar de bloedspiegel gekeken dan duurt het langer dan een week voordat de geslachtshormonen zoals testosteron dalen in het bloed.

Alternatieven

Onlangs is in Nederland een alternatief voor chirurgische castratie van de reu op de markt gekomen. Dit alternatief bestaat uit een implantaat, die net zoals een identificatiechip met een injectie onder de huid wordt gebracht. Het implantaat geeft voortdurend een lage dosering hormonen (FSH en LH) af dat een verlagend effect heeft op de productie van het geslachtshormoon (testosteron) van de reu. Doordat de productie van het geslachtshormoon testosteron wordt geremd, is de reu tijdelijk onvruchtbaar. Vanaf vier tot zes weken na de implantatie, neemt het libido en spermaproductie van de reu af. De werkingsduur van het implantaat is zes maanden. Daarna komt de vruchtbaarheid weer langzaam terug.

Enkele redenen om een implantaat te plaatsen

  • Verkrijgen van een tijdelijke onvruchtbaarheid wat bijvoorbeeld bij dek reuen gebruikt kan worden.
  • Alternatief voor chirurgische castratie bij reuen met medische achtergronden.
  • Een proeftherapie om vast te stellen of chirurgische castratie kan helpen bij gedragsproblemen.

Heeft u nog vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met onze praktijk.